Begripsomschrijving van onze website disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website van Kinderbrillenclub
Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website is door Kinderbrillenclub met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaardt Kinderbrillenclub geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten
Kinderbrillenclub is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Kinderbrillenclub. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dien je schriftelijk vooraf aan ons te verzoeken. Ben je van mening dat jijzelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website neem dan even contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing!

Vragen?
Als je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met ons opnemen; zie hiervoor onze contactgegevens.